brand logo Arbo


Voorwoord

Duurzaamheid belangrijker dan ooit  

Ook dit jaar deden we online onderzoek onder lezers van Arbo-online om hun inkoopgedrag te inventariseren. Welke aanbieders kiezen arboprofessionals en wie zijn favoriet? Het is al de derde keer dat we uitzoeken met wie je het liefste zaken doet. En dat in 5 categorieën. Van inkoop van arbo-advies tot en met PBM en opleidingen. Omdat we dit onderzoek voor de derde keer doen hebben we vergelijkingsmateriaal. Wie behoort tot de top, wie glijdt af en wie challenged de gevestigde orde?

 

Wat valt op?

Wat valt op? Arboprofessionals zijn vaak betrokken bij de inkoop van arbo-producten en -diensten. Zo geeft 71% van de respondenten aan betrokken te zijn bij de advisering over arbo en veiligheid, 68% bij de inkoop van PBM en 63% bij de inkoop van Opleiding en training. We zien partijen als Arbo Unie, Arbo Ned, Kader, 3m Nederland, Intersafe Groeneveld en NCOI in de rijtjes op plek 1 staan.

 

Zo laat dit Partner of Choice-onderzoek zien welke bekendheid, maar ook welke voorkeur de arboprofessionals van Arbo-online tegenwoordig hebben voor bepaalde arboleveranciers.

Lees verder


Voorwoord Jacqueline Joosten

Jacqueline Joosten,
Hoofdredacteur Arbo>> 

Duurzaamheid

Er is het afgelopen jaar sinds de vorige editie van Partner of  Choice veel veranderd in de wereld om ons heen. We zien onszelf geconfronteerd met een stikstofcrisis, schaarste van personeel, met inflatie en met hoge (gas)prijzen. Daarom zijn thema's als duurzaamheid en duurzaam inkopen belangrijker dan ooit en staat dit onderwerp volop in de belangstelling. Bij duurzaam inkopen houd je in alle fasen van het inkoopproces rekening met aspecten als circulariteit, CO2-reductie en met sociale aspecten, zoals arbeidsomstandigheden. Een mooi voorbeeld is het initiatief De Groene IC. Belangrijk doel daarbij is het terugdringen van het gebruik van PBM in de zorg, zoals handschoenen, jassen en mondkapjes tot het noodzakelijke minimum. En het beperken van de afvalstromen.

 

In dit digimagazine lees je dan ook in het artikel over circulair inkopen hoe je als inkopende partij ervoor kunt zorgen dat producten of materialen aan het einde van de levens- of gebruiksduur weer optimaal in een nieuwe cyclus worden ingezet. Zo kun je samen met je leverancier tot duurzame oplossingen komen.

 

We wensen je veel leesplezier en inspiratie!

Voorwoord Jacqueline Joosten

3/8
Loading ...